Politica de confidentialitate

ASOCIATIA HR MANAGEMENT CLUB

Str. Popa Rusu, nr 16A, et. 1, sector 1, Bucuresti

Nr inregistrare 107 / 10.08.2009

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Asociatia HR Management Club prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime, respectiv:

 • Prelucrarea formularelor de inscriere a membrilor Asociatiei HR Management Club
 • Generarea de rapoarte statistice si analize calitative cu privire la grupul tinta al Asociatiei
 • Transmiterea de buletine informative si comunicare catre membrii Asociatiei si catre alte persoane interesate de activitatea Asociatiei
 • Identificarea si inregistrarea grupului tinta pentru proiectul „Parteneriat in sprijinul dezvoltarii domeniului resurselor umane” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 sub numarul POSDRU/41/3.3/G/17900

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea cerintelor legale si în conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informatiile cu caracter personal prelucrate de catre Asociatia HR Management Club pot fi dezvaluite urmatorilor destinatari: persoana vizata si reprezentantii legali ai Asociatiei, Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurelor Umane (AMPOSDRU), membriii inregistrati si partenerii Asociatiei.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMATOARELOR PRINCIPII:

 • Notificarea - Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • LegalitateaPrelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine-determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • ConfidentialitateaPersoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazuta in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizateOrice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate în Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost încalcate;
 • SecuritateaMasurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):

 • dreptul de a obtine de la Asociatia HR Management Club, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Asociatia HR Management Club
 • dreptul de a obtine de la Asociatia HR Management Club, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obtine de la Asociatia HR Management Club, la cerere si in mod gratuit, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a obtine de la Asociatia HR Management Club, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 • dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
 • dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost incalcate

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

Securitatea datelor cu caracter personal

Asociatia HR Management  Clubcertifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.  

Asociatia HR Management Club utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Pentru mai multe datalii si informatii va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucure?ti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro

Asociatia HR Management Club

Str. Popa Rusu, nr 16A, et. 1, sector 2, Bucuresti
Telefon/Fax: +40(021).315.15.28;

Email: office@hr-club.ro / Web: http://www.hr-club.ro/

JOBS

Poti consulta aici lista job-urilor de HR deschise in companiile membre HR Club. Daca esti membru HR Club si vrei sa promovezi un job din cadrul companiei tale, scrie-ne la adresa: office [at] hr-club.ro. Logheaza-te cu contul de membru HR Club si poti vedea CV-uri ale profesionistilor de HR in cautare de noi provocari. De asemenea, daca iti cauti un job, ne poti trimite CV-ul tau; acesta va fi vizibil doar membrilor HR Club, in sectiunea de CV-uri.

Menzies Aviation Romania SA
Bucuresti

Parteneri Anuali